Utenlandske artikler

Var Baden-Powell selv frimurer?

Spørsmålet har opptatt mange frimurere som har vært med i speiderbevegelsen.
Det er dokumentert at han ikke var medlem av noen frimurerloge. Det finnes imidlertid mange eksempler på at han var inspirert av frimureriets idégrunnlag og verdier i sitt arbeid med å utvikle speiderprogrammet. På følgende engelske, amerikanske og australske nettsteder finner du både faktainformasjon og synspunkter knyttet til dette temaet.