Artikler

Scoutmason.com er et nettsted om speiding og frimureri.

Mange tidligere speidere som nå er med i frimurerlogen, har oppdaget klare likhetstrekk mellom innholdet i speidingen og frimureriet.  Mange ser i dag med takknemlighet og glede tilbake på sin speidertid. Som voksne er vi blitt mer bevisste på hvilke holdninger og verdier vi fikk med oss fra tiden som speidere, og som vi nå prøver å utvikle videre i vårt frimureriske arbeid.

Nicolai Kiær Holter er initiativtager til opprettelsen av nettstedet.

Kontakt til SCOUTMASON er Nicolai Kiær Holter.

Redaktør av nettstedet er Kristen Erik Thorp.

SCOUTMASONEt nettsted for logebrødre inspirert av speidingens idealer